Stuart of Bute Tartan  

Bestselling book of the 18th and 19th centuries

 
 
    home
 

Sanfärdig Historia Om Ascanius

Jacob Merckell 1748 (96 pages)

Sanfärdig Historia Om Ascanius

It has been transcribed but needs editing by a native Swedish speaker with a knowledge of 18th century texts. To see how difficult it is to read, here is the same text in Fraktur.

Sanfärdig
Historia
Om
Ascanius,
Innehållandes En omständelig Berättelse, På
Alt det, som händt
Prinß Charles Edouard
Stuart,
Uti Norra Skottland ifrån Bataillen
wid Culloden den 16/27 April 1746, til 19/30 Septemb. samma År.
STOCKHOLM,
Tryckt hos Directeuren och Rongl. Boktr. i
Stor-Förstendömet Finnland, JACOB
MERCKELL, 1748.

Here is the same text, in Fraktur, as it is in the book.

Sanfärdig
HISTORIA
Om
ASCANIUS,
Innehållandes En omständelig Berättelse, På
Alt det, som händt Prinß
Charles Edouard Stuart, Uti Norra Skottland ifrån Bataillen
wid Culloden den 16/27 April 1746, til 19/30 Septemb. samma År.

Öfwersatt
På Swänskan från Franſyſkan, 1747.
STOCKHOLM,
Tryckt hos
Directeuren och Rongl. Boktr. i
Stor-Förstendömet Finnland,
JACOB MERKELL, 1748.
   
         

About the book